sensibo sky logo
mobile_hero_grey_wifi

Hỗ trợ bất kỳ điều hòa không khí với một điều khiển từ xa

Sensibo tương thích ở mọi quốc gia, và với bất kỳ ổ cắm điện và điện áp nào – việc cài đặt chỉ mất chưa đến một phút!

Sensibo_support_logo