Văn phòng (Demo).

165/9 Bis Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh