Điều khiển điều hòa thông minh

Giá: Liên hệ

Điều khiển điều hòa không khí – Làm cho máy điều hòa không khí thông minh hơn

Sensibo là thiết bị tối ưu để điều khiển máy điều hòa không khí của bạn và làm cho nó thông minh. Với Sensibo bạn sẽ có thể điều khiển, giám sát, tự động hóa và tiết kiệm năng lượng.

Trong một ứng dụng điều khiển nhiều thiết bị và chia sẻ thiết bị của bạn với gia đình ở nhà và đồng nghiệp trong văn phòng.