Trung tâm nhà thông minh HomeWork QS HQP6-2

Liên hệ giá: 0902599139

Hãng Sản Xuất :Lutron
Xuất Xứ :USA

Bộ xử lý trung tâm nhà thông minh HomeWorks QS

Điều khiển tối đa 240 line.

Khả năng của bộ xử lý: Mỗi bộ xử lý HomeWorksR QS 1-Link có một liên kết có thể được cấu hình là một trong bốn loại:
• Panel HomeWorksR QS: 16 giao diện / 256 vùng
• Liên kết thiết bị có dây HomeWorksR QS: 99 thiết bị / 512 vùng
• Liên kết RF HomeWorksR QS: 99 thiết bị / 100 vùng
• Bộ điều chỉnh có dây HomeWorksR H48: 4 giao diện / 192 vùng