Palladiom Keypad
Cho mọi kiểu kiến trúc

Bộ công tắc Palladiom
Bộ công tắc Palladiom

Palladiom Satin Nickel (SN)

Sang trọng – Tinh tế cho văn phòng

Sự khác biệt không gian bạn ở

Bộ công tắc Palladiom

Palladiom Clear Black Glass (CBL)

Thẩm Mỹ – Tinh Tế – Sang Trọng

SANG TRỌNG CHO MỌI KHÔNG GIAN

Bộ công tắc Palladiom. Các nút và mặt công tắc được kết hợp với nhau cùng vật liệu phù hợp để tạo ra một cái nhìn tối giản

DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Các nút lớn, kết hợp đèn nền và chữ được khắc trên thiết bị (theo yêu cầu), tạo cảm giác dễ nhìn và sử dụng ngay cả trong bóng tối.

Bộ công tắc Palladiom
Bộ công tắc Palladiom

ĐÈN NỀN NĂNG ĐỘNG

Đèn nền sáng hơn cho biết cảnh hoạt động. Với bộ công tắc Palladiom, đèn nền tự động điều chỉnh theo mức ánh sáng xung quanh trong không gian

Bộ công tắc Palladiom

SỬ DỤNG

Nhấn nhẹ khi sử dụng

Nhóm Sản Phẩm Palladiom

PHÍM NHẤN (CÔNG TẮC)

Phím nhấn (công tắc 2 nút)

2-Nút

Phím nhấn (công tắc 3 nút)

3-Nút

Phím nhấn (công tắc 4 nút)

4-Nút

Phím nhấn (công tắc 3 nút + tăng giảm)

3-Nút + Tăng/Giảm

Bộ công tắc Palladiom 1-Gang

1-Gang

Bộ công tắc Palladiom 2-Gang

2-Gang

Bộ công tắc Palladiom 3-Gang

3-Gang

Bộ công tắc Palladiom 4-Gang

4-Gang

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Điều khiển phòng đơn

myRoom

Điều khiển điều hòa không khí

HomeWorks QS

Ổ CẮM CAO CẤP

Ổ cắm đôi 15A

Ổ cắm đôi 15A

Ổ cắm đôi 20A

Ổ cắm đôi 20A

Ổ cắm đôi 15A + USB

2 Ổ cắm 15A + USB

ARCHITECTURAL MATTE FINISHES

CÔNG TẮC (PHÍM NHẤN)

× Matte Finishes
White(WH)

White
(WH)

Beige(BE)

Beige
(BE)

Ivory(IV)

Ivory
(IV)

Light Almond(LA)

Light Almond
(LA)

Almond(AL)

Almond
(AL)

Gray(GR)

Gray
(GR)

Taupe(TP)

Taupe
(TP)

Siena(SI)

Siena
(SI)

Brown(BR)

Brown
(BR)

Black(BL)

Black
(BL)

 

THERMOSTAT (ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ)

× Điều khiển điều hòa không khí
White(WH)

White
(WH)

Beige(BE)

Beige
(BE)

Ivory(IV)

Ivory
(IV)

Light Almond(LA)

Light Almond
(LA)

Almond(AL)

Almond
(AL)

Gray(GR)

Gray
(GR)

Taupe(TP)

Taupe
(TP)

Siena(SI)

Siena
(SI)

Brown(BR)

Brown
(BR)

Black(BL)

Black
(BL)

 

Ổ CẮM(ACCESSORIES)

× Ổ cắm (Accessories)
White(WH)

White
(WH)

Beige(BE)

Beige
(BE)

Ivory(IV)

Ivory
(IV)

Light Almond(LA)

Light Almond
(LA)

Almond(AL)

Almond
(AL)

Gray(GR)

Gray
(GR)

Taupe(TP)

Taupe
(TP)

Siena(SI)

Siena
(SI)

Brown(BR)

Brown
(BR)

Black(BL)

Black
(BL)

METAL FINISHES

CÔNG TẮC (PHÍM NHẤN)

× Metal Finishes
Satin Brass(SB)

Satin Brass
(SB)

Bright Brass(BB)

Bright Brass
(BB)

Antique Brass(QB*)

Antique Brass
(QB*)

Bright Chrome(BC)

Bright Chrome
(BC)

Bright Nickel(BN)

Bright Nickel
(BN)

Satin Chrome(SC)

Satin Chrome
(SC)

Satin Nickel(BN)

Satin Nickel
(BN)

Polished Graphite(PG)

Polished Graphite
(PG)

 

THERMOSTAT (ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ)

× Điều khiển điều hòa không khí
Satin Brass(SB)

Satin Brass
(SB)

Bright Brass(BB)

Bright Brass
(BB)

Antique Brass(QB*)

Antique Brass
(QB*)

Bright Chrome(BC)

Bright Chrome
(BC)

Bright Nickel(BR)

Bright Nickel
(BR)

Satin Chrome(SC)

Satin Chrome
(SC)

Satin Nickel(SN)

Satin Nickel
(SN)

Polished Graphite(PG)

Polished Graphite
(PG)

 

Ổ CẮM(ACCESSORIES)

× Ổ cắm (Accessories)
Satin Brass(SB)

Satin Brass
(SB)

Bright Brass(BB)

Bright Brass
(BB)

Antique Brass(QB*)

Antique Brass
(QB*)

Bright Chrome(BC)

Bright Chrome
(BC)

Bright Nickel(BR)

Bright Nickel
(BR)

Satin Chrome(SC)

Satin Chrome
(SC)

Satin Nickel(SN)

Satin Nickel
(SN)

Polished Graphite(PG)

Polished Graphite
(PG)

GLASS FINISHES

CÔNG TẮC (PHÍM NHẤN)

× Glass Finishes
Clear White Glass(CWH)

Clear White Glass
(CWH)

Clear Black Glass(CBL)

Clear Black Glass
(CBL)

 

THERMOSTAT (ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ)

× Điều khiển điều hòa không khí
Clear White Glass(CWH)

Clear White Glass
(CWH)

Clear White Glass(CBL)

Clear Black Glass
(CBL)

 

Ổ CẮM(ACCESSORIES)

× Ổ cắm (Accessories)
Clear White Glass(CWH)

Clear White Glass
(CWH)

Bright Brass(BB)

Clear Black Glass
(CBL)