Homey Apps

Kết nối Homey với tất cả các thiết bị của bạn
homey app alecto homey app sonos
homey app lifx homey app nanoleaf homey app netatmo
homey app klikaanklikuit homey app tado homey app z-wave homey app hue
homey app forest homey app innr homey app fibaro homey app alecto
homey app netatmo homey app chromecast homey app spotify homey app slack
homey app buienradar homey app nanoleaf homey app sonos
homey app z-wave homey app netatmo

Một ứng dụng cho mọi thương hiệu

Homey Apps kết nối với thiết bị bằng cách cài đặt một ứng dụng. Vậy bạn có Philips Hue không? Trước khi bạn có thể thêm đèn, chọn ứng dụng Philips Hue từ bộ sưu tập ứng dụng Homey và cài đặt nó. Tất cả ở một nơi.

Homey Apps kết nối với thương hiệu của bạn

Có bao nhiêu thiết bị từ các thương hiệu khác nhau mà bạn có ở nhà? Ứng dụng Homey là trung tâm để kiểm soát tất cả các thiết bị thông minh của bạn. Hoặc đơn giản là dùng một ứng dụng điều khiển tất cả.

Trộn & kết hợp các thẻ cho Flow độc đáo của riêng bạn

Tất cả các thiết bị và dịch vụ đều có thẻ duy nhất mà bạn có thể sử dụng để biên dịch Flow của riêng mình. Các khả năng là vô tận.

Sonos Living room
Play my playlist
Weather
It starts raining
Fibaro Window Sensor
Window is open
Forest Blinds
Close the blinds
Chromecast
Pause/play TV
Trust Motion Sensor
Movement is detected
LIFX Light
Set color to orange
Sonos Living room
Play my playlist
Nanoleaf Light Panels
Set intensity to 50%
Tado Thermostat
Increase temperature
Weather
It starts raining
Trust Motion Sensor
Movement is detected
LIFX Light
Set color to orange
Nanoleaf Light Panels
Set intensity to 50%
Netatmo Camera
Play recording
Hue Light
Toggle on or off
Slack
New message
Sonos Living room
Play my playlist
Spotify
Next song
Sonos Living room
Play my playlist
Smoke alarm
Smoke Detected
Innr Smart Plug
Turn on or off
Slack
New message
Sonos Living room
Play my playlist
Spotify
Next song
Hue Light
Toggle on or off
Slack
New message
Sonos Living room
Play my playlist
Tado Thermostat
Increase temperature

Trên 500 ứng dụng có sẵn

… và đang đếm

Các nhà phát triển từ khắp nơi trên thế giới đảm bảo rằng Homey vẫn tương thích với tất cả các thiết bị của bạn ở nhà.

homey app
74
41
28
homey app
homey app
75
3761
53
81
homey app
72
homey app
20
homey app
homey app
homey app
homey app
70
homey app
40
94
homey app
77
60
homey app
homey app
homey app
86
homey app
66
91
47
homey app
68
55
57
49
73
homey app
0/5 (0 Reviews)