Homey Flow

Mọi thứ kết nối theo cách của bạn

Homey Follow – Tự động hóa nhà của bạn

Với Homey Flow, bạn quyết định cách các thiết bị của bạn phối hợp với nhau để tự động hóa ngôi nhà của bạn. Mọi người đều có thể thiết lập Flows từ Homey Follow. Ví dụ: bạn có thể kết nối cảm biến cửa với đèn của mình – để đảm bảo rằng bạn sẽ luôn trở về nhà với một ngôi nhà được chiếu sáng.

Flow này bắt đầu (When) Khi cảm biến cửa thay đổi.

(Then) Sau đó đèn trong phòng khách sẽ được bật.

Bằng cách thêm thẻ And (và) trong Homey Follow bạn có thể chắc chắn rằng Flow này chỉ xảy ra sau khi trời tối.

Aeotec Door/Window sensor

This Flow starts When the door sensor changes.

Door Sensor
Door is opened

By adding an And card you can make sure that this Flow only happens when it is after sunset.

Time
It is after sunset

Then the lights in the Living Room will be turned on.

Light Bulb
Toggle on or off
Philips Hue E27 bulb

Flow của riêng bạn

Với Homey Flow, bạn dễ dàng tạo ra các kịch bản (ngữ cảnh) cho phép bạn kiểm soát chỉ bằng một chạm tay.
mockup
Make a Flow
When…
Fibaro Window Sensor
Window is open
And…
Date & Time
When it is after sunset
Add card
Then…
Hue Light
Toggle on or off
Add card

Ứng dụng (Apps)

Ứng dụng là liên kết giữa Homey và thiết bị của bạn. Ứng dụng hiểu cả hai ngôn ngữ – thiết bị của bạn và của Homey. Bằng cách này, các ứng dụng trao quyền cho bạn sử dụng các tính năng của sản phẩm theo cách bạn tưởng tượng. Bạn càng thêm, càng có nhiều khả năng.
Sonos Living room
Play my playlist
Weather
It starts raining
Z-Wave Controller
Dim the lights with 25%
Fibaro Window Sensor
Window is open
Forest Blinds
Close the blinds
Chromecast
Pause/play TV
Trust Motion Sensor
Movement is detected
LIFX Light
Set color to orange
Sonos Living room
Play my playlist
Nanoleaf Light Panels
Set intensity to 50%
Tado Thermostat
Increase temperature
Weather
It starts raining
Trust Motion Sensor
Movement is detected
LIFX Light
Set color to orange
Nanoleaf Light Panels
Set intensity to 50%
Netatmo Camera
Play recording
Hue Light
Toggle on or off
Slack
New message
Sonos Living room
Play my playlist
Spotify
Next song
Sonos Living room
Play my playlist
Smoke alarm
Smoke Detected
Innr Smart Plug
Turn on or off
Slack
New message
Sonos Living room
Play my playlist
Spotify
Next song
Hue Light
Toggle on or off
Slack
New message
Sonos Living room
Play my playlist
Tado Thermostat
Increase temperature

Tags

Đơn giản phải không? Nhưng có nhiều hơn với nó.
Với Tags, bạn có thể sử dụng các biến từ thẻ trước hoặc từ các thiết bị khác được kết nối với Homey. Điều này có nghĩa là ví dụ bạn có thể thêm tên của một thiết bị cụ thể, nhiệt độ hoặc dữ liệu dưới dạng các giá trị biến để tạo ra các luồng duy nhất.

Say
|
Weather
Sunrise
Everyone home
Name
Date
Temperature

Or else…

Thêm một thẻ ‘else..’ (khác..), sắp xếp một thẻ khác cho Flow của bạn biết rằng một thẻ ‘else’ khác cần được kích hoạt nếu giá trị của thẻ trước đó là sai. Ví dụ, nếu là trước khi trời tối, bạn có thể muốn đèn của mình có cường độ 20%. Tuy nhiên, nếu trời tối hơn, bạn có thể muốn đặt cường độ thành 80%.

Time
It is after sunset
Light Bulb
Set intensity to 80%
Light Bulb
Set intensity to 20%

Suy nghĩ lại về ngôi nhà của bạn với Homey Flow

Hãy sáng tạo và tưởng tượng làm thế nào Homey Follow có thể làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.

Homey Follow Macbook iphone
0/5 (0 Reviews)