#1 Bộ công tắc SeeTouch Cao Cấp

Bộ công tắc seeTouch
seeTouch Keypad

Độ tin cậy đã được chứng minh, tính thẩm mỹ phổ biến và các tính năng tiện lợi của công tắc seeTouch Keypad. Tận hưởng một cấp độ mới của khả năng điều khiển đèn, rèm chỉ bằng 1 nút nhấn – và gần như bất kỳ thứ gì khác – trong toàn bộ ngôi nhà.

× Bộ công tắc seeTouch keypad 10 phím + Raise/Lower
10 Button + Raise/Lower
Bộ công tắc seeTouch Keypad 8 phím + tăng - giảm Bộ công tắc seeTouch keypad QS Arch 01 Hero Bộ công tắc seeTouch keypad qs Bộ công tắc seeTouch keypad qs Bộ công tắc seeTouch RF TableTop Bộ công tắc seeTouch Hybrid

Bộ công tắc seeTouch

Bộ công tắc seeTouch thiết kế Tối Giản − Sang Trọng − Tiện Nghi.

  • Các nút có đèn nền để dễ định vị và sử dụng trong phòng tối.
  • Nhiều cấu hình, màu sắc và chất liệu.
  • Lập trình và khắc tên trên phím giúp cá nhân hóa mọi điều khiển.
  • Tùy chọn bộ công tắc seeTouch RF Không dây để điều khiển từ xa
  • Điều khiển đèn chiếu sáng, rèm cửa, ngữ cảnh

Tuỳ chọn khắc chữ trên phím nhấn

Khắc chữ trên phím nhấn tạo cảm giác thoải mái và cá nhân hoá

Kiểu khắc chữ trên phím nhấn
Khắc tên tuỳ chỉnh
Xem thêm:
Phím nhấn Pallladiom
Công tắc không day Pico
Phím nhấn Alisse

Ghi chú: Công tắc seeTouch tuân thủ tiêu chuẩn FCC/IC (USA)

Lựa chọn Màu sắcChất liệu

matte white color wh

White
WH

matte beige color be

Beige
BE

matte ivory color iv

Ivory
IV

matte color almond al

Almond
AL

matte light almond color la

Light Almond
LA

matte gray color gr

Gray
GR

matte taupe color tp

Taupe
TP

matte sienna color si

Siena
SI

matte brown color br

Brawn
BR

matte black color bl

Black
BL

Metals
metal satin brass color sb

Satin
SB

metal bright brass color bb

Bright Brass
BB

metal bright chrome color bc

Bright Chrome
BC

Special Metal
special metal antique brass color qb

Antique Brass
AB

special metal antique bronze color qz

Antique Bronze
QZ

special metal satin chrome color sc

Satin Chrome
SC

special metal satin nikel color sn

Satin Nikel
SN

special metal bright nickel color bn

Bright Nikel
BN

Anodized Aluminum
anodized aluminum metal clear anodized color cla

Clear Anodized
CLA

anodized aluminum metal black anodized color bla

Black Anodized
BLA

anodized aluminum metal brass anodized color bra

Brass Anodized
BRA

seeTouch Keypad Series

International seeTouch Keypad

Kích thước: W x H x D: 86mm x 86mm x 28mm

× Bộ công tắc International seetouch keypad
Bộ công tắc International seeTouch Keypad 2 Button Bộ công tắc International seeTouch Keypad 3 Button Bộ công tắc International seeTouch Keypad 4 Button Bộ công tắc International seeTouch Keypad 5 Button IR + Raise/Lower Bộ công tắc International seeTouch 5 Button Raise/Lower
Bộ công tắc International seeTouch Keypad 6 Button + Raise/Lower Bộ công tắc International seeTouch Keypad 7 Button + Raise/Lower Bộ công tắc International seeTouch Keypad 8 Button IR + Raise/Lower Bộ công tắc International seeTouch Keypad 8 Button Raise/Lower Bộ công tắc International seeTouch 10 Button Raise/Lower
Bộ công tắc International seeTouch Keypad
Không gian sang trọng nhà bạn

Architectural seeTouch Keypad

Kích thước: W x H x D: 70mm x 116mm x 27mm

× Bộ công tắc Architectural seeTouch Keypad Show
Bộ Công tắc Architectural seeTouch Keypad 1 Button Bộ Công tắc Architectural seeTouch Keypad 1 Button Bộ Công tắc Architectural seeTouch Keypad 3 Button + Raise/Lower Bộ Công tắc Architectural seeTouch Keypad 3 Button Bộ Công tắc Architectural seeTouch Keypad 4 Button Bộ Công tắc Architectural seeTouch Keypad 5 Button IR Raise/Lower
Bộ Công tắc Architectural seeTouch Keypad 5 Button + Raise/Lower Bộ Công tắc Architectural seeTouch Keypad 5 Button Bộ Công tắc Architectural seeTouch Keypad 6 Button + Raise/Lower Bộ Công tắc Architectural seeTouch Keypad 6 Button Bộ Công tắc Architectural seeTouch Keypad 7 Button Bộ Công tắc Architectural seeTouch Keypad Dual 7 Button
Bộ Công tắc Architectural seeTouch Keypad Dual 3 Button 1 Button Raise/Lower Bộ Công tắc Architectural seeTouch Keypad Dual 3 Button 2 Button Raise/Lower Bộ Công tắc Architectural seeTouch Keypad Dual 3 Button 3 Button Bộ Công tắc Architectural seeTouch Keypad Dual 4 Button - 1 Button Raise/Lower
Bộ công tắc Architectural seeTouch Keypad
Không gian sang trọng nhà bạn

RF seeTouch Tabletop Keypad

Kích thước: W x H x D: 91mm x 82mm x 25mm

× Bộ công tắc seeTouch Tabletop RF Keypad Show
Bộ công tắc seeTouch Tabletop RF Keypad 5 Button Bộ công tắc seeTouch Tabletop RF Keypad 7 Button Raise/Lower Bộ công tắc seeTouch Tabletop RF Keypad 10 Button - 2 Raise/Lower Bộ công tắc seeTouch Tabletop RF Keypad 12 Button Raise/Lower Bộ công tắc seeTouch Tabletop RF Keypad 15 Button Raise/Lower Bộ công tắc seeTouch Tabletop RF Keypad 17 Button Raise/Lower
Bộ công tắc International seeTouch Keypad
Nơi sang trọng là nhà của bạn

Signature Series Keypad

Kích thước: W x H x D: 46mm x 121mm x 41mm

× Bộ công tắc seeTouch Signature Series Keypad
Bộ công tắc seeTouch Signature 1 Button Bộ công tắc seeTouch Signature 21 Button Bộ công tắc seeTouch Signature 3 Button Raise/Lower Bộ công tắc seeTouch Signature 3 Button Bộ công tắc seeTouch Signature 4 Button Bộ công tắc seeTouch Signature 4 Button Bộ công tắc seeTouch Signature 5 Button Raise/Lower
Bộ công tắc seeTouch Signature 6 Button Raise/Lower Bộ công tắc seeTouch Signature 6 Button Bộ công tắc seeTouch Signature 7 Button Bộ công tắc seeTouch Signature Dual 2 Button Raise/Lower - 2 Button Raise/Lower Bộ công tắc seeTouch Signature Dual 3 Button 1 Button Raise/Lower Bộ công tắc seeTouch Signature Dual 3 Button 2 Button Raise/Lower Bộ công tắc seeTouch Signature Dual 3 Button 3 Button
Bộ công tắc International seeTouch Keypad
Đẳng cấp không gian bạn sống
0/5 (0 Reviews)