Dữ liệu

Tất cả dữ liệu của bạn ở một nơi

Thông tin về ngôi nhà của bạn

Dữ liệu Homey (Homey Insights) bạn có thêm thông tin về thiết bị của mình. Máy giặt của bạn sử dụng bao nhiêu điện cho lần giặt 30°C so với máy giặt 40°C?

Biểu đồ

Bằng các biểu đồ so sánh, bạn sẽ có thể nhìn thấy ngôi nhà của mình theo một cách hoàn toàn khác. Được thiết kế để cung cấp cho bạn sức mạnh, tính linh hoạt và khả năng mở rộng mà bạn cần để có được nhiều giá trị hơn từ dữ liệu dài hạn của bạn. Ví dụ, tủ lạnh của bạn sử dụng bao nhiêu vào mùa hè so với mùa đông?

Đo lường

Các thiết bị liên tục ghi lại các phép đo của nó. Hãy suy nghĩ về mức tiêu thụ năng lượng, nhiệt độ và giá trị cảm biến. Homey nắm bắt việc sử dụng của bạn trong thời gian thực để bạn có thể tìm thấy những thiết bị lạm dụng năng lượng đó ngay lập tức.

5.36 watt

Đo lường và Xắp xếp

Chỉ với một vài cú nhấp chuột, có thể thu thập tất cả dữ liệu từ thiết bị và cảm biến của bạn.

dữ liệu Wind Angle
dữ liệu không khí CO
dữ liệu Pressure
dữ liệu Power
dữ liệu nhiệt độ Temperature
dữ liệu Luminance
dữ liệu Battery
dữ liệu Rain
dữ liệu Noise
dữ liệu CO2

Quay ngược thời gian

Tất cả dữ liệu được lưu trong 10 năm. Với Homey Insights, bạn có lịch sử của ngôi nhà trong tầm tay. Bạn có thể xóa dữ liệu tại bất kỳ thời điểm nào nếu muốn.

Dữ liệu Homey

Dữ liệu của bạn, được sắp xếp rõ ràng, ở một nơi

Screen dữ liệu base dữ liệu
0/5 (0 Reviews)