Trung tâm nhà thông minh HomeWorks QS HQP6-1

Liên hệ giá: 0902599139

Hãng Sản Xuất :Lutron
Xuất Xứ :USA
Mã Sản Phẩm :HQP6-1

Trung tâm nhà thông minh HomeWorks QS HQP6-1

Điều khiển tối đa 120 line: Khả năng của bộ xử lý: Mỗi bộ xử lý HomeWorksR QS 1-Link có một liên kết có thể được cấu hình là một trong bốn loại:

  • Panel HomeWorksR QS: 16 giao diện / 256 vùng.
  • Liên kết thiết bị có dây HomeWorksR QS: 99 thiết bị / 512 vùng.
  • Liên kết RF HomeWorksR QS: 99 thiết bị / 100 vùng
  • Bộ điều chỉnh có dây HomeWorksR H48: 4 giao diện / 192 vùng