HomeWorks QS Palladiom Keypad

Architectural keypads feature button styles to complement the look of classic GRAFIK Eye and architectural style dimmers such as Vareo and Nova T

× Công tắc cao cấp Palladiom
Metal Metal Metal Metal

Đặc điểm nổi bật

  • Phụ hợp với kiểu kiến trúc hoặc tiêu chuẩn quốc tế
    – Mặt hình chữ nhật thẩm mỹ
    – Các mẫu phím nhấn cột đơn cung cấp 2 nút, 3 nút, 3 nút với tăng / giảm hoặc 4 nút
  • Phong cách kiến trúc
  • Phong cách quốc tế
  • Dễ dàng lắp đặt lên đế âm hiện có
  • Master tăng / giảm độ sáng hoặc làm mờ tất cả ánh sáng, hoặc tăng / giảm tất cả các sắc thái được chỉ định trong cảnh được chọn cuối cùng hoặc nhóm được bật

Chất liệu & Màu sắc

WhGL

Clear White Glass
CWH

CBL

Clear Black Glass
CBL

Metal

Kim loại.

Kim loại 2

Chất liệu.

0/5 (0 Reviews)